تازه های خبر

جدیدترین و متنوع ترین اخبار روز دنیا

بیش از چهار دهه است که در ایران با گفتمانی متناقض در رابطه با رویکرهای کلان اقتصادی و رابطه با جهان در این زمینه سروکار داریم. در طول این سالها‏ یک انقلاب بزرگ‏، ‏ یک جنگ تحمیلی و تعمیم فرایند جهانی شدن در جهان و زیروروشدن آن با انقلاب انفورماتیک و تقسیم بندی های سیاسی جدید‎، ‏ اتفاق افتاده است‏ و با این همه‏ گغتمان مزبور همچنان بر گروهی از   ادامه ...

دسته‌بندی نشده

بیش از چهار دهه است که در ایران با گفتمانی متناقض در رابطه با رویکرهای کلان اقتصادی و رابطه با جهان در این زمینه سروکار داریم. در طول این سالها‏ یک انقلاب بزرگ‏، ‏ یک جنگ تحمیلی و تعمیم فرایند جهانی شدن در جهان و زیروروشدن آن با انقلاب انفورماتیک و تقسیم بندی های سیاسی جدید‎، ‏ اتفاق افتاده است‏ و با این همه‏ گغتمان مزبور همچنان بر گروهی از   ادامه ...

دسته‌بندی نشده